هاست سی پنل Nvme آلمان

NVME-P1

250مگابایت فضای هاست
نامحدود پهنای باند
هارد Nvme
وب سرور لایت اسپید
ادان دامنه دارد
دیتاسنتر Hetzner

NVME-P2

500مگابایت فضای هاست
نامحدود پهنای باند
هارد Nvme
وب سرور لایت اسپید
ادان دامنه دارد
دیتاسنتر Hetzner

NVME-P3

1 گیگابایت فضای هاست
نامحدود پهنای باند
هارد Nvme
وب سرور لایت اسپید
ادان دامنه دارد
دیتاسنتر Hetzner

NVME-P4

2 گیگابایت فضای هاست
نامحدود پهنای باند
هارد Nvme
وب سرور لایت اسپید
ادان دامنه دارد
دیتاسنتر Hetzner

NVME-PN

نامحدود فضای هاست
نامحدود پهنای باند
هارد Nvme
وب سرور لایت اسپید
ادان دامنه دارد
دیتاسنتر Hetzner