لینوکس ابری Cloud Linux تخفیف ویژه 50 درصد کدoff50

برج میلاد آسیاتک

IRPro500MB

500 مگابایت فضا
پهناي باند نامحدود
ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
دامنه نامحدود
اکانت FTP نامحدود
کنترل پنل Cpanel
SSL رایگان
امکان تغییر نسخه php
دامنه IR رایگان
هارد پرسرعت SSD
لینوکس ابری(Cloud Linux)
دیتاسنتر برج میلاد آسیاتک

IRPro1000MB

1000 مگابایت فضا
پهناي باند نامحدود
ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
دامنه نامحدود
اکانت FTP نامحدود
کنترل پنل Cpanel
SSL رایگان
امکان تغییر نسخه php
دامنه IR رایگان
هارد پرسرعت SSD
لینوکس ابری(Cloud Linux)
دیتاسنتر برج میلاد آسیاتک

IRPro2000MB

2000 مگابایت فضا
پهناي باند نامحدود
ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
دامنه نامحدود
اکانت FTP نامحدود
کنترل پنل Cpanel
SSL رایگان
امکان تغییر نسخه php
دامنه IR رایگان
هارد پرسرعت SSD
لینوکس ابری(Cloud Linux)
دیتاسنتر برج میلاد آسیاتک

IRPro5000MB

5000 مگابایت فضا
باند نامحدود
ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
دامنه نامحدود
اکانت FTP نامحدود
کنترل پنل Cpanel
SSL رایگان
امکان تغییر نسخه php
دامنه IR رایگان
هارد پرسرعت SSD
لینوکس ابری(Cloud Linux)
دیتاسنتر برج میلاد آسیاتک

IRPro10000MB

10000 مگابایت فضا
پهناي باند نامحدود
ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
دامنه نامحدود
اکانت FTP نامحدود
کنترل پنل Cpanel
SSL رایگان
امکان تغییر نسخه php
دامنه IR رایگان
هارد پرسرعت SSD
لینوکس ابری(Cloud Linux)
دیتاسنتر برج میلاد آسیاتک