نمایندگی آلفا ریسلر ایران SSD

IR50000MB

فضا 50 گیگابایت SSD

پهناي باند نامحدود

اکانت WHM مجاز 5 عدد

اکانت master مجاز 5 عدد

اکانت Cpanel مجاز 100 عدد

محل دیتاسنتر برج ميلاد

مانیتورینگ و پشتیبانی