نمايندگي نامحدود هاست ایران SSD

ریسلر هاست RS1

فضا نامحدود
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel/WHM
هارد SSD
DNs اختصاصی بله
ایمیل نامحدود
FTP نامحدود
دیتابیس نامحدود
تعداد سایت قابل میزبانی 20

ریسلر هاست RS2

فضا نامحدود
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel/WHM
هارد SSD
DNs اختصاصی بله
ایمیل نامحدود
FTP نامحدود
دیتابیس نامحدود
تعداد سایت قابل میزبانی 50

ریسلر هاست RS3

فضا نامحدود
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel/WHM
هارد SSD
DNs اختصاصی بله
ایمیل نامحدود
FTP نامحدود
دیتابیس نامحدود
تعداد سایت قابل میزبانی 100