مستر ریسلر هاست ایران SSD

مستر ریسلر MR1

فضا 5 گیگابایت SSD

پهناي باند نامحدود

اکانت WHM مجاز 2 عدد

اکانت Cpanel مجاز 5 عدد

محل دیتاسنتر برج ميلاد

مانیتورینگ و پشتیبانی

مستر ریسلرMR2

فضا 10 گیگابایت SSD

پهناي باند نامحدود

اکانت WHM مجاز 5 عدد

اکانت Cpanel مجاز 30 عدد

محل دیتاسنتر برج ميلاد

مانیتورینگ و پشتیبانی

مستر ریسلر MR3

فضا 20 گیگابایت SSD

پهناي باند نامحدود

اکانت WHM مجاز 10 عدد

اکانت Cpanel مجاز 50عدد

محل دیتاسنتر برج ميلاد

مانیتورینگ و پشتیبانی

مستر ریسلرMR4

فضا 50گیگابایت SSD

پهناي باند نامحدود

اکانت WHM مجاز 30 عدد

اکانت Cpanel مجاز 100عدد

محل دیتاسنتر برج ميلاد

مانیتورینگ و پشتیبانی