نمايندگي هاست ایران SSD

IRres5GB

فضا 5 GB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cpanel
هارد SSD
تحویل آنی بله
تعداد سایت نامحدود

IRres10GB

فضا 10 GB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cpanel
هارد SSD
تحویل آنی بله
تعداد سایت نامحدود

IRres20GB

فضا 20 GB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cpanel
هارد SSD
تحویل آنی بله
تعداد سایت نامحدود

IRres50GB

فضا 50 GB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cpanel
هارد SSD
تحویل آنی بله
تعداد سایت نامحدود

IRres100GB

فضا 100 GB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cpanel
هارد SSD
تحویل آنی بله
تعداد سایت نامحدود

IRres200GB

فضا 200 GB
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل cpanel
هارد SSD
تحویل آنی بله
تعداد سایت نامحدود

logo-samandehi