سرور مجازی ایران

IRPROVPS1

یک گیگابایت RAM
یک هسته CPU
20گیگ هارد SSD Pro
داشبورد مدیریت کامل سرور
نصب و تغییر سیستم عامل با یک کلیک

 • نامحدود منصفانه ترافیک ماهانه
 • یک عدد آی پی رایگان
 • دارد امکان آی پی اضافه
 • ویندوز یا لینوکس سیستم عامل
 • دارد امکان ارتقا منابع
IRPROVPS2

دو گیگابایت RAM
یک هسته CPU
20گیگ هارد SSD Pro
داشبورد مدیریت کامل سرور
نصب و تغییر سیستم عامل با یک کلیک

 • نامحدود منصفانه ترافیک ماهانه
 • یک عدد آی پی رایگان
 • دارد امکان آی پی اضافه
 • ویندوز یا لینوکس سیستم عامل
 • دارد امکان ارتقا منابع
IRPROVPS3

سه گیگابایت RAM
دو هسته CPU
25گیگ هارد SSD Pro
داشبورد مدیریت کامل سرور
نصب و تغییر سیستم عامل با یک کلیک

 • نامحدود منصفانه ترافیک ماهانه
 • یک عدد آی پی رایگان
 • دارد امکان آی پی اضافه
 • ویندوز یا لینوکس سیستم عامل
 • دارد امکان ارتقا منابع
IRPROVPS4

4 گیگابایت RAM
2 هسته CPU
30 گیگ هارد SSD Pro
داشبورد مدیریت کامل سرور
نصب و تغییر سیستم عامل با یک کلیک

 • نامحدود منصفانه ترافیک ماهانه
 • یک عدد آی پی رایگان
 • دارد امکان آی پی اضافه
 • ویندوز یا لینوکس سیستم عامل
 • دارد امکان ارتقا منابع
IRPROVPS5

4 گیگابایت RAM
2 هسته CPU
30 گیگ هارد SSD Pro
داشبورد مدیریت کامل سرور
نصب و تغییر سیستم عامل با یک کلیک

 • نامحدود منصفانه ترافیک ماهانه
 • یک عدد آی پی رایگان
 • دارد امکان آی پی اضافه
 • ویندوز یا لینوکس سیستم عامل
 • دارد امکان ارتقا منابع