کد تخفیف 50درصدی= off50

Plan GA

۵۰۰ مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
دیگر امکانات نامحدود
تعداد دامنه نامحدود
محل میزبانی هاست ارزان آلمان
SSL رایگان
امکان تغییر نسخه php
نصب رایگان اسکریپت
هارد پرسرعت SSD-NvMe
کنترل پنل CPanel

Plan GB

۱۰۰۰ مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
دیگر امکانات نامحدود
تعداد دامنه نامحدود
محل میزبانی هاست ارزان آلمان
SSL رایگان
امکان تغییر نسخه php
نصب رایگان اسکریپت
هارد پرسرعت SSD-NvMe
کنترل پنل CPanel

Plan GC

۲۰۰۰ مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
دیگر امکانات نامحدود
تعداد دامنه نامحدود
محل میزبانی هاست ارزان آلمان
SSL رایگان
امکان تغییر نسخه php
نصب رایگان اسکریپت
هارد پرسرعت SSD-NvMe
کنترل پنل CPanel

Plan GD

۵۰۰۰ مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
دیگر امکانات نامحدود
تعداد دامنه نامحدود
محل میزبانی هاست ارزان آلمان
SSL رایگان
امکان تغییر نسخه php
نصب رایگان اسکریپت
هارد پرسرعت SSD-NvMe
کنترل پنل CPanel

Plan GE

۱۰۰۰۰ مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
دیگر امکانات نامحدود
تعداد دامنه نامحدود
محل میزبانی هاست ارزان آلمان
SSL رایگان
امکان تغییر نسخه php
نصب رایگان اسکریپت
هارد پرسرعت SSD-NvMe
کنترل پنل CPanel