هاست دانلود ایران

Plan DA

فضا 3 گیگ

پهناي باند نامحدود

کنترل پنل DirectAdmin

افزودن دامنه نامحدود

محل دیتاسنتر ایران برج میلاد آسیاتک

مانیتورینگ و پشتیبانی

Plan DB

فضا 6 گیگ

پهناي باند نامحدود

کنترل پنل DirectAdmin

افزودن دامنه نامحدود

محل دیتاسنتر ایران برج میلاد آسیاتک

مانیتورینگ و پشتیبانی

Plan DC

فضا 10 گیگ

پهناي باند نامحدود

کنترل پنل DirectAdmin

افزودن دامنه نامحدود

محل دیتاسنتر ایران برج میلاد آسیاتک

مانیتورینگ و پشتیبانی

Plan DE

فضا 20 گیگ

پهناي باند نامحدود

کنترل پنل DirectAdmin

افزودن دامنه نامحدود

محل دیتاسنتر ایران برج میلاد آسیاتک

مانیتورینگ و پشتیبانی

Plan DF

فضا 30گیگ

پهناي باند نامحدود

کنترل پنل DirectAdmin

افزودن دامنه نامحدود

محل دیتاسنتر ایران برج میلاد آسیاتک

مانیتورینگ و پشتیبانی

Plan DN

فضا 100 گیگ

پهناي باند نامحدود

کنترل پنل DirectAdmin

افزودن دامنه نامحدود

محل دیتاسنتر ایران برج میلاد آسیاتک

مانیتورینگ و پشتیبانی